Korpa

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/14) Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo), Crvenka, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta jastucignezdo.com

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta jastucignezdo.com obavlja u okviru registrovane delatnosti Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo), Žarka Zrenjanina 22, Crvenka, mat.br. 65260328, PIB: 111207824, Tel: +381 62 110 8231,  adresa za izjavljivanje reklamacije je: jastucignezdo@gmail.com
– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu jastucigenzdo.com

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/14) kupovina preko naše prodajne internet stranice jastucignezdo.com smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta jastucignezdo.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe ugovoru utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom, ali i da se i saobraznost robe pretpostavlja u sledećim slučajevima;Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

– da ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, reklamirao robu, ima pravo da sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, da te troškove snosi prodavac.

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da uslugu isporuke robe snosi kupac, poštom/kurirskom službom Post Express, njihove cene poštarine se automatski računaju uz porudžbinu u zavisnosti od dimenzija i težine, a možete ih pogledati ovde.

– da je trgovac dužan u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu izvršiti uslugu ili isporuku robe, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.

– da isporučujemo robu preko kurirske službe Post Express

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta jastucignezdo.com  može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili na račun firme.

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

– da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.